Informace

Nové ceny obědů od 1.3.2023

Podle vyhlášky o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů
rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Školní rok začíná 1. září a
končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda pro děti s dotací je od 1.3 2023
stanovena v této výši:
Děti 7 – 10 let = 29,- Kč, 11 – 14 let = 31,- Kč, 15 a více let = 34,- Kč.
Cizí strávníci: odběr do jídlonosiče 76,- Kč
při konzumaci v jídelně 76,- Kč

Nové ceny obědů od 1.3.2023

Kalkulace cen obědů pro žáky naleznete ZDE.

Vnitřní řád jídelny naleznete ZDE.

Informace pro rodiče ke stravování naleznete ZDE.