Informace k stravování žáků obou základních škol v Bechyni

Zájemci o toto stravování se musí přihlásit prostřednictvím e-mailu na adrese stravovna@zsbechyne.cz s údajem od kdy do kdy chce stravování objednat.

Přihlásit se lze i telefonicky na 381 213 144 (využívat minimálně – ne vždy se dovoláte) nebo vhozením lístečku s požadovanými údaji do schránky na okenních mřížích kanceláře kuchyně. Stejný postup se musí dodržet při odhlašování této stravy.
Po dobu trvání této mimořádné situace nemůžou žáci využívat služby na svém stravovacím účtu (www.strava.cz). Tento nadále bude nefunkční.  
Jídelní lístek je k nahlédnutí na našich webových stránkách https://www.zsbechyne.cz/jidelna/jidelnicek/
Výdej objednané stravy je pouze při školní jídelně Školní 293 do přinesených jídlonosičů v době od 11.15 hod. do 12.30 hod. Podrobnější údaje k způsobu výdeje a ceně se dočtete taktéž na stránkách naši ZŠ a ve zpravodaji města Bechyně na měsíc duben 2020.


Dušan Dvorjančanský

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/informace-ke-stravovani-zaku.pdf