Akce školy

Vrácení peněz za neuskutečněné zájmové útvary

Škola bude vracet nevyčerpané finanční prostředky za neuskutečněné kroužky

 Od 11. 3. 2020, kdy došlo rozhodnutím vlády k uzavření škol, neprobíhaly zájmové kroužky žáků.

Poměrnou část finančních prostředků / 150 Kč / za placené kroužky bude škola vracet.

 Zákonní zástupci si je mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři školy v níže uvedených termínech, nebo budou tyto peníze převedeny na kroužky v novém školním roce.

 Vratku je možné si vyzvednout v kanceláři školy v červnu od středy 10. 6. a v září denně v době od 7:30 do 9:30 hod a od 13:00 do 14:30 hodin.

V jiném termínu není z organizačních důvodů možné finanční obnos vyzvednout. Nevyzvednuté peníze po skončení tohoto termínu již nebudou vypláceny.

 Zákonný zástupce si musí obnos vyzvednout sám, vyzvednutí žákem není možné.

Zákonný zástupce při převzetí poměrné částky svým podpisem stvrdí:

Čestné prohlášení