Akce školy

Testování čtenářské a matematické gramotnosti

Testování žáků 6., 8. a 9. ročníku.

Česká republika se v posledních letech zapojuje do dvou velkých mezinárodních šetření zkoumající kompetence žáků v oblasti čtení a matematiky. Testování žáků probíhá dotazníkovým šetřením a cílem je zjistit praktické znalosti a dovednosti žáků. První testování proběhlo v roce 2009 a v  průběhu patnácti let šetření ukázalo, že výsledky našich vycházejících žáků nejen zaostávají za průměrným výsledkem vrstevníků v členských zemích OECD , ale každým rokem klesají. Obecně se dá říci, že děti ,, neumějí číst,,. To přináší ve vyšším věku další problémy. Čtenářská dovednost není jen technika čtení, ale i získávání informací, zpracování informací, zhodnocení textu. To jsou znalosti, které potřebuje každý z nás k výkonu povolání.

Proto i naše škola se každým rokem zapojuje do tohoto projektu, aby učitelé získali informace o tom, jak si stojí žáci školy v čtenářské a matematické gramotnosti. V letošním roce proběhlo na naší škole testování v oblasti čtenářské dovednosti a matematické dovednosti u žáků osmého ročníku.

Testování ukázalo široký rozptyl znalostí jednotlivých žáků. Jejich znalosti a dovednosti byly hodnoceny sedmi stupni. Nejvyšších stupní ,,expert a profík ,,v jednotlivých kategoriích dosáhlo z počtu žáků ve třídě (dvacet tří ) pět žáků, na druhé straně se ve třídě našli žáci zvaní ,, nečtenáři,, kteří nejen texty nenačetli, ale i s nimi nebyli schopni pracovat. A tak v celkovém hodnocení osmička v porovnání s dalšími školami skončila mírně pod průměrem testovaných škol. Testování ukázalo, jak je důležité od první třídy pracovat na technice čtení nejen ve škole, ale i doma. Dále pak podporovat děti i v domácí četbě.

M. Borková

Do dalšího už jen matematického testování České školské inspekce se zapojili žáci šestého ročníku, kteří řešili 30 slovních úloh. Slovní úlohy jsou obecně pro všechny žáky velmi těžké, musí správně přečíst zadání, pochopit co a jak se má počítat. Úlohy byli různě náročné, často vycházely z běžného života. A tak si žáci ověřili, že se učíme pro život. A k pochopení textu je nezbytné si správně přečíst zadání, což opět souvisí se čtenářskou gramotností. Vyhodnocení tohoto testování zatím není uveřejněno.

Letos se také žáci 9. ročníku zúčastnili SCIO testů, které jsou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Žáci si zkusili v klidu, bez stresu a ve známém prostředí testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Správné odpovědi zjistili žáci ihned po skončení testů. Zjistili, co umí, či co je třeba více procvičovat a potrénovat.

Přeji deváťákům, aby přijímací zkoušky na zvolených školách zvládli, jak nejlépe umí.

I.Mašterová