Akce školy

Sportovní předškolák

Začátkem března proběhl v tělocvičně naší školy sportovní předškolák, kde si děti předškolního věku mohly vyzkoušet tzv. opičí dráhu. Ta se skládala z devíti stanovišť, zaměřených na obratnost, rovnováhu, rychlost, přesnost, orientaci a další pohybové dovednosti. Všechny děti dráhu úspěšně absolvovaly, za což dostaly sladkou odměnu a diplom. Celkem si přišlo zasportovat přes dvacet dětí i se svými staršími a mladšími sourozenci, kteří si mohli překážkovou dráhu také vyzkoušet.

                                                                                                                 Mgr. Jan Pazourek

Opičí dráha pro předškoláčky