Akce školy

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce žáků 8. a 9. ročníku proběhlo 10. prosince 2019.

Olympiáda začala již několik dní před ústními prezentacemi.

Všichni žáci pracovali s texty, odpovídali na otázky nebo rozhodovali, co je a není pravdivé. Následoval poslech, gramatický test a psaní dopisu na dané téma. Poslední disciplinou byly ústní prezentace.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

  1. Martina Šťastná  9.A
  2. Matyáš Vilím a Iveta Vondroušková  9.A
  3. Sebastian Ray  8.A

Děkuji všem zúčastněným za snahu a blahopřeji k pěkným výsledkům.

Gratuluji těm nejlepším.

Miroslava Mičanová, učitelka anglického jazyka

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce