Akce školy

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Bechyně, Školní 293

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Bechyně, Školní 293

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002641

Období realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 067 633,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Za subjekt ŠD

/www/zsbechyne/fs/publicita-na-web_v02_op-jak_zs_bechyne_skolni.pdf

/www/zsbechyne/fs/publicita-na-web_v02_op-jak_zs_bechyne_skolni.docx