Akce školy

Rodilí mluvčí v hodinách anglického jazyka

V polovině září 2023 naši školu navštívili dva rodilí mluvčí. Noah původem z Ameriky a Ashlee z Austrálie. Oba se podíleli na výuce nejen anglického jazyka po dobu necelých 3 týdnů. Zapojovali děti do konverzace, hráli s nimi hry a představili jim jejich rodné země. Tyto tři týdny byly obohacením nejenom pro žáky, ale i pro učitelský sbor. V příštích letech bychom návštěvu různých rodilých mluvčí rádi zopakovali.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří se zapojili a přichystali občerstvení v podobě tradičních českých dobrot.

Níže můžete najít pohled na tuto zkušenost očima Ashlee.

„Dobrý den, jmenuji se Ashlee a přicestovala jsem z Adelaide, Austrálie. Navštívila jsem školu v Bechyni a podílela jsem se na hodinách angličtiny u pana učitele Lišky a paní učitelky Bejčkové. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla strávit čas s mnoha žáky od 4. do 9. ročníku. Seznámili jsme se, diskutovali o české a australské kultuře, hráli hry a zpívali písničky - to vše v angličtině! Dozvěděli jsme se také o ďáblech trnitých, kvokkách a všech zvířatech, díky nimž má Austrálie nebezpečnou pověst.

S radostí mohu říct, že všichni žáci byli milí a uctiví a velmi mě zaujala jejich schopnost řídit se anglickými pokyny, zapojit se do konverzace a číst obtížná slova, včetně australského slangu, který ani mně nedává příliš smysl. Mnozí studenti si jsou v angličtině jistí a zdatně ovládají čtení a mluvení.

Děkuji rodičům, kteří mi poskytli výborné české jídlo, škole za to, že mě přijala a poskytla mi ubytování, a paní Bejčkové za organizaci mé návštěvy.

Žákům děkuji za to, že byli tak milí, zvídaví a zábavní. Je skvělé, že se v hodinách angličtiny vždycky tak snažíte. Těším se, až se jednou uvidíme v Austrálii!“

Rodilí mluvčí v hodinách anglického jazyka

Další fotografie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/rodili-mluvci-v-hodinach-anglictiny/

Zuzana Bejčková, učitelka angličtiny