Akce školy

Prominutí úplaty za družinu

Do konce školního roku 2019/2020 bude školní družina pro všechny účastníky bez úplaty.

vedení školy