Akce školy

Program primární prevence pro 1. a 2. třídy

Dne 21. ledna navštívila naši školu pracovnice organizace Phénix, která nabízí programy primární prevence pro 1. a 2. třídy.

Děti z 1. třídy si prošly programem „Mám se rád“, kde si povídaly o tom, jak si utvořit vlastní zdravý postoj k sobě i ostatním. Prostřednictvím her se přesvědčily, že všichni můžeme být přáteli i přes individuální odlišnosti.

Současná situace si žádá včasnou prevenci bezpečného pohybu na internetu, proto si děti z druhé třídy zvolily program „Bezpečně po vlnách“. Zde se v rozhovoru seznámily s nástrahami internetu a s různými formami pomoci.

Na prevenci v těchto oblastech se často zapomíná a my jsme rádi, že jsme dětem tuto problematiku mohli přiblížit.

Mgr. Marie Kodadová a Mgr. Zora Kotounová, tř. uč.

metodik prevence Mgr. Milan Petr a vedení školy

Fotografie na odkazu: