Akce školy

Profesní orientace

V prosinci se žáci deváté třídy zúčastnili profesního vyšetření, které by jim mělo pomoci s výběrem SŠ nebo OU. Testovací soubor obsahoval test studijních předpokladů a zájmové dotazníky. Testování proběhlo ve škole během 4 vyučovacích hodin a s jeho výsledky budou rodiče seznámeni během individuálního pohovoru s p. Ryplovou z  PPP Tábor. Výsledkem testu není jednoznačné doporučení, spíše ukáže oblasti, ve kterých nadání žáka převažuje, a ve kterých by mohl naopak mít potíže. Věřím, že tato akce našim deváťákům usnadní mnohdy těžké rozhodování a nasměruje je tím správným směrem.

                                                                                                   Mgr. Markéta Kodadová VP

žáci při vyplňování testů  Profesní orientace