Proběhlo dříve

Vystoupení 9.A k závěru školního roku

Na závěr školní docházky si třída 9.A připravila vystoupení pro rodiče a peadgogy. Dopoledne při generální zkoušce vystoupení viděli i mladší spolužáci a odpoledne bylo představení určeno jen pro rodiče a vyučující, krátkou scénkou na téma distanční výuka se žáci rozloučili a všechny přítomné i pobavili, poděkovali učitelům a po odchodu vyučujících a rodičů si užili poslední školní den na Základní škole Bechyně, Školní 293. Bouřka ukončila zábavu ve 20,00 hodin, aby se žáci bezpečně dostali domů. Děkujeme za výborný dort a hezké odpoledne.

Společné foto žáků k vystoupení 9.A k závěru školního roku

IM