Proběhlo dříve

Třetí nejlepší matematik v republice

V minulém školním roce Sebastian Ray postoupil v matematické soutěži Pangea do celostátního finále, ale vzhledem k pandemii a epidemiologickým opatřením se finále uskutečnilo až 17. června 2021. Na tomto posunutém finále se Sebastian umístil na stupních vítězů a obsadil nádherné 3. místo v celorepublikovém finále 2020 v kategorii 8. ročník. Svoje početní nadání a matematický talent potvrdil i další den v celorepublikovém finále soutěže Pangea za rok 2021 a v kategorii 9. ročník se Sebastian Ray umístil na krásném 7. místě. Blahopřejeme Sebastainovi ke krásnému umístění a přejeme mu mnoho úspěchů při dalším studiu.

Diplom za 3. místo soutěže Pangea

Diplom za 7. místo Pangea 2021

 

IM