Proběhlo dříve

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9.A

Ve středu 30. června žáci 9.A  v obřadní síni Městského úřadu v Bechyni převzali z rukou třídní učitelky Ing. Ilony Mašterové závěrečné vysvědčení a pamětní listy od ředitele školy Mgr. Milna Petra a pana starosty  Ing. Pavla Houdka.

Třídy 9.A v obřadní síni při předání vysvědčení

IM