Proběhlo dříve

Pasování na čtenáře

10.6. se naši prvňáčci sešli v příjemném prostředí městské knihovny k pasování na čtenáře.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili také rodiče, prarodiče, třídní učitelka a obě paní knihovnice. Z pohádkové říše dorazil sám pan král. Žáci předvedli bezchybné čtení a pak byli pasováni královským mečem na rytíře Řádu čtenářského. Na památku žáci dostali pěknou knihu a bezplatnou průkazku do knihovny na půl roku. Snad to pro mnohé bude dobrý začátek přátelství s knihou.

Poděkování patří také oběma knihovnicím, paní Houdkové a Švadlenové, za uspořádání této úspěšné akce.

tř.uč.S. Ingrová

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře