Proběhlo dříve

Loučení se školou

Letošní školní rok 7. A ukončila rozlučkou se školním rokem 2018/19 na zahradě mezi pavilony.

Hrál se stolní tenis, tančilo se, sprchovali jsme se, abychom  se ochladili a společně jsme se bavili. Opekli jsme i buřty a snědli výborné věnečky. Závěr školního roku se nám povedl. Po prázdninách se společně sejdeme, i když v jiném třídním kolektivu. Někteří naši spolužáci odcházejí na šestiletá gymnázia a někteří k nám přijdou ze 7.B. Všem přeji krásné prázdniny a hezké léto.

Ilona Mašterová

Loučení se školou

Loučení se školou

Loučení se školou