Akce školy

Předání vysvědčení 30. června 2020

Milí rodiče a žáci,

vzhledem k opatřením, která stále trvají, je určen časový rozvrh pro vydání vysvědčení za letošní školní rok jednotlivým třídám. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Připomínám, že všichni žáci musí mít s sebou roušku.  Při vstupu do školy jsou žáci povinni dodržovat hygienická pravidla, která jsou uvedena v pokynu MŠMT aktualizovaného k 27. 5. 2020 – Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

Jednotlivé třídy si třídní učitelé vyzvednou před školou v následném harmonogramu.

 

1. stupeň

 

1. A -  7: 45 Z. Kotounová

2. A – 7: 50 S. Ingrová

3. A – 7: 55 M. Kodadová

4. A – 8: 00 J. Morkes

4. B – 8: 05 K. Kabátová

5. A – 7: 45 P. Zelenková

 

2. stupeň

6. A 8: 10 F. Oplatek

6. B 8: 15 M. Kodadová

7. A 8: 20 J. Radvanová

8. A 8: 25 I. Mašterová

9. A – 10: 00 M. Petr – slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů v odpočinkovém areálu mezi pavilony školy za účasti starosty města Bechyně a rodičů.

Po rozdání vysvědčení žáci odcházejí domů, družinové děti si vyzvednou paní vychovatelky.

Školní družina/skupiny/ bude otevřena do 16. 00.

Obědy pro přihlášené žáky se vydávají od 9: 45 do 12: 30.

   Velice děkuji všem rodičům za spolupráci! Tento školní rok byl náročný pro všechny, proto jsem rád, že jsme společnými silami vše zvládli! Přeji rodičům i dětem krásné léto a v září se budu těšit na shledanou!

                                                                                                           Milan Petr, ředitel školy