Akce školy

Předání darovaného notebooku

Dne 6. listopadu byl předán paní Alicí Skalkovou notebook od firmy Economia z Prahy.  Dar byl věnován do rodiny samoživitelky se třemi dětmi z naší školy. Pro školu zprostředkovala dar paní Mgr. Markéta Kodadová. Chlapec ho upotřebí při online výuce a měl z notebooku velkou radost.

Účastníci předání darovaného notebooku

 

Z projektu Červeného kříže " Daruj notebook" jsme obdrželi od pana Lukáše Mencla z Týna nad Vltavou jeden notebook a 2 tablety. Zařízení budou předána do vybraných rodin v blízké době. 

Škola našim žákům zapůjčila 7ks notebooků, aby se mohli zapojovat do online výuky.

Vedení školy děkuje dárcům za ochotu pomoci s ICT vybavením pro žáky naší školy.

Vedení školy