Akce školy

Organizace výuky na 1. stupni ZŠ Bechyně, Školní 293 od 25. 5. 2020

Organizace výuky na 1. stupni ZŠ Bechyně, Školní 293 od 25. 5. 2020

  • Žáci jsou rozděleni do 7 skupin. (Rodiče informováni o zařazení do skupiny mailem od třídního učitele.) Složení skupin je neměnné.

  • Škola je otevřena pro žáky od 7. 45 do 16. 00. Doprovod nemá do školy přístup.

  • Podle určeného času nástupu do školy si vedoucí skupiny přebere žáky.(Rodiče informováni o času nástupu od třídního učitele.) Odvede žáky do šatny a do třídy.

  • Konec dopolední docházky a odchody na oběd jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny tak, aby se v jídelně ani v šatně skupiny nemíchaly.

  • Konec odpolední části si rodič určuje sám. Informuje o odchodu dítěte vedoucího skupiny standartním způsobem (jako v družině).

  • Platí povinnost pro žáky mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky.

  • Zákonný zástupce přihlášeného žáka je povinen nepřítomnost omluvit standartním způsobem.

  • Pokud jste tak neučinili, přinese žák 25. 5. 2020 originál čestného prohlášení!!!

  • Výuka na dálku (distanční výuka) pokračuje. MŠMT umožnilo plnit její zadání ve škole.


 

Veškeré přílohy jsou podřízeny manuálu MŠMT ČR pro znovuotevření škol (viz příloha).

Dotazy směřujte na tel. 381 213 016, 777 335 954


 

V Bechyni 20. 5. 2020 Mgr. Milan Petr

ředitel školy

Organizace výuky na 1. stupni ZŠ Bechyně, Školní 293 od 25. 5. 2020 – ZDE

Znovuotevření ZŠ Bechyně, Školní 293 pro 1. stupeň – ZDE

Čestné prohlášení – ZDE

Metodika a pravidla otevírání ZŠ (MŠMT) – celé znění - ZDE