Akce školy

Nový kroužek ve škole

V letošním školním roce zahájil na naší škole činnost nový kroužek Survival.

Děti se budou učit různé dovednosti pro přežití v přírodě, v civilizaci i za mimořádných událostí, nespoléhat jen na moderní technologie závislé na energii a signálu, ale umět si poradit i bez nich v každé situaci s dostupnými pomůckami.

Při prvních schůzkách si novopečení členové prakticky vyzkoušeli co a jak si sbalit na výpravu, dojít na určené místo podle indicií a světových stran, rozdělat oheň i po dešti a uvařit si v kotlíku na ohništi. Následovat bude mnoho dalších užitečných a dobrodružných činností.

M. W.

Nový kroužek ve škole

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/survival/