Akce školy

Informace k otevření bechyňských základních škol

Obnovení výuky na 1. stupni základních škol – školní skupiny                                                                                

Dle sdělení Vlády České republiky bude od 25. května 2020 obnovena výuka na 1. stupni základních škol formou tzv. školních skupin. Účast ve výuce bude pro žáky dobrovolná. Účast je podmíněna vyplněním a podepsáním čestného prohlášení o bezrizikovosti dítěte i domácnosti. Zákonní zástupci, kteří budou mít o tuto formu výuky zájem, musí dítě přihlásit a podepsat čestné prohlášení v týdnu od 11. května do 15. května 2020 v kancelářích škol. Bez podepsaného čestného prohlášení se dítě nebude moci výuky účastnit. Obě školy potřebují dopředu znát počty žáků v jednotlivých třídách k organizačnímu a personálnímu zajištění výuky a k zajištění zvýšených hygienických požadavků na výuku, aby se první den obešel bez zmatků a chaosu. Veškeré podrobnosti k výuce budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol nejpozději ve čtvrtek 21. května 2020.

                                                                                              Mgr. Milan Petr

                                                                                              Mgr. Milan Kožíšek