Akce školy

Hurá do školy - odpolední setkání prvňáčků i s rodiči ve škole

Prvňáčci na naší škole si svůj první školní den užili opravdu do sytosti. Ráno se v doprovodu rodičů, prarodičů a sourozenců sešli ve své třídě, kde je kromě třídní učitelky uvítal také pan starosta Houdek a pan ředitel Petr. Domů si odnesli plné aktovky sešitů a různých dárků.

Odpoledne se všichni sešli znovu, tentokrát na hřišti za 2. pavilonem. Děti si společně pohrály, dospělí popovídali. Nakonec si všichni opekli buřty. Ale i předtím bylo co zakousnout, maminky se postaraly o drobné občerstvení a zato jim patří velký dík.

 

Z. Kotounová

Tř. učitelka 1. A

Hurá do školy - odpolední setkání prvňáčků i s rodiči ve školeHurá do školy - odpolední setkání prvňáčků i s rodiči ve školeHurá do školy - odpolední setkání prvňáčků i s rodiči ve školeHurá do školy - odpolední setkání prvňáčků i s rodiči ve škole