Akce školy

Čechoslováci ve službách RAF - přednáška

V pátek 15.9. se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o československých letcích, kteří bojovali v Anglii za naši svobodu. Tuto událost jim velmi poutavě a erudovaně přiblížil PhDr. Daniel Švec. Ve své přednášce žákům zprostředkoval osudy legend československého letectva Františka Fajtla, Františka Peřiny, generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška, plukovníka in memoriam Františka Truhláře a dalších. Jeho informacemi nabité vyprávění doplněné videoukázkami, osobními postřehy a výstavou dobových artefaktů, žáky velmi zaujalo a celé dvě hodiny napjatě poslouchali příběhy lidí, jejichž hrdinství by nemělo nikdy být zapomenuto.

Čechoslováci ve službách RAF - přednáška

                                                             Další fotografie:     https://www.zsbechyne.cz/galerie/cechoslovaci-v-raf/                                       

   Mgr. Markéta Kodadová