Výuka za mimořádných opatření

Němčina užitečná

O hodinách německého jazyka žáci sepsali a přeložili děkovná přání lidem pracujícím v první linii a povzbuzující výroky všem lidem v nelehké době