9.A

Přírodopis, chemie

30.3.2020

Chemie - přečtěte si v učebnici kapitolu karbonylové
sloučeniny(str.50-51), pracovní list"Kyslíkaté deriváty - karbonylové
sloučeniny, karboxylové kyseliny" - vypracujte první čtyři otázky.
Přírodopis - přečti si text v učebnici str. 57-58. jsou to dvě krátké
kapitoly - činnost mořské vody a činnost ledovců
- vysvetli do sešitu pojmy: pláž, krystalický firn, kar,
morény, bludné balvany.

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/9-a-prirodopis-chemie-30.-3.-3.4-.docx

23.3.2020
Chemie - dodělej pracovní list "Alkoholy a fenoly" úkol 5-11 (10-11
udělej s pomocí internetu)


Přírodopis -učebnice str. 55: udělej výpisky do sešitu, skalní města a
útvary v nich, doporučuji shlédnout dokument:Skalní megapole - Dokument
CZ HD (2016)( https://www.youtube.com/watch?v=_XQrfDDG68o)Broumovsko

největší pískovcová skalní města Evropy jsou ve skutečnosti někdejším
mořským dnem. Podívejte se na naši zem tak, jak jste ji ještě neviděli,
a užasněte nad její pestrostí a krásou. Režie P. Krejčí


- učebnice str. 56: udělej výpisky do sešitu, vápencová úzení =
krasy, nakresli a popiš obrázek ze str. 57 -hlavní tvary krápníků,
doporučuji shlédnout dokument:Evropské
jeskyně(https://www.youtube.com/watch?v=30Rp6Nd5M2w)celý

je velmi pěkný
a nebo alspoň část 34. min. - 45. minuta.

 

16.3.2020

Chemie - pokračujte ve vypracování pracovního listu, 2.strana KYSLÍKATÉ
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - FENOLY + OTÁZKY A ÚKOLY 1-4


Přírodopis - učebnice str. 53-54 Výpisky - VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
(důležité pojmy: eroze, zvětrávání- mechanické, chemické, lavina,
naplaveniny)

 

Od 11.3. - 13.3. 2020
Rozdané pracovní listy
Sopečná činnost a zemětřesení - opakování
Kyslíkaté deriváty uhlovodíku - první strana listu