8.A

Přírodopis, chemie

31.3.2020

8.A přírodopis, chemie - 31.3. 2020
Přírodopis - Doporučuji shlédnout: Byl jednou jeden život 18 Mízní
soustava -https://www.youtube.com/watch?v=9OT-4YReCS4

Chemie - Pokračujte v doplňování tabulky - ANORGANICKÉ SLOUČENINY,
doplňte do ní další zástupce oxidů z učebnice ze str.87 (oxid uhličitý,
oxid vápenatý, oxid hlinitý, oxid fosforečný a oxid křemičitý)

 

24.3. 2020
Chemie - Doporučuji shlednout video: Televize Seznam- Úvod do chemie:
Jak určit oxidační čísla u anorganických i organických molekul (jen do
8:10 min)
Narýsuj tabulku (obdoba tabulky jako jsme dělali PRVKY) Název
tabulky: Anorganické sloučeniny, v jednotlivých sloupcích bude: NÁZEV,
VZOREC, ZAŘAZENÍ, VLASTNOSTI, POUŽITÍ
Do sloupečku ZAŘAZENÍ piš jestli se jedná o oxid, sulfid,
kyselinu atd. Do tabulky doplň zástupce oxidů z učebnice ze str. 86


Přírodopis: Dodělej poslední stranu A3 pracovního listu - OBĚHOVÁ
SOUSTAVA

 

18.3.2020

Přírodopis - doplnit třetí stranu z A3 pracovniho listu, shlednout film
Byl jednou jeden člověk -srdce
Chemie - kapitola 7., přečti si: od str.83 do str.85, do sešitu napiš a
vysvětli pojmy: Dvouprvkové sloučeniny, oxidy, oxidační číslo, Narýsuj a
přepiš:tabulka č.20(poze první dva sloupečky)/str.85,nauč se: zakončení
přídavného jména názvu oxidu

 

učivo od 12.3. do 15.3. 2020
Přírodopis: udělat první dvě strany pracovního listu OBĚHOVÁ SOUSTAVA,
shlédnout film: BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - OČKOVÁNÍ, KREV
Chemie: výpočty k tabulce(kterou jsem vám rozdala 10.3.), tabulku
vyplnit, přečíst text str.74-75, udělat výpisky