8.A

Český jazyk

30.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cj_8a_30_3.odt

Všem rodičům posílám email s úkolem z českého jazyku a paní učtelka Borková žádá žáky  o zaslání úkolu ke kontrole zpět na její email, který máte v mailu. Děkuji.

23.3.2020

Český jazyk 23. - 25.3.2020
 
Český jazyk
Ahoj  osmičko,
 zopakovali jste si Pk sh. a nesh., Pk  několikanásobný a postupně rozvíjející. 
 Zpracujte testy , které vyplňte , vytiskněte a do dom. sešitu vlepte. Pozn.: kdo nemůže vytisknout, ukládá na flešku.
TEST Č.1 : Urči Pk několikanásobný a postupně rozvíjející: ( nezapomeň na čárky u Pk několikanásobného)
 
V nabídce měli bohužel jen bílé  růžové a hnědé vozy.  -------------------------------
Nad městem zavládla černočerná bezhvězdná noc.----------------------------------------
V Tokiu zřejmě nebudou letní olympijské hry. --------------------------------------------
Zbylo na něj polorozpadlé, červotočem prolezlé křeslo. --------------------------
Mamka udělala k obědu dobré kynuté knedlíky.   -------------------------------                      
Pošli mu novou ještě výhodnější nabídku. ----------------------------------------
Nová vycházková hůl stála u dveří. ------------------------------------
U dveří stála úzká vyřezávaná dřevěná hůl-.----------------------------------
Můj děda padl v druhé světové válce. ----------------------------------
Houslista zahrál krásnou tklivou melodii. --------------------------------------
Test č.2
Urči Pk sh. a nesh.:( podtrhni a na řádek urči )
Obyvatelé Krkonoš byli zaskočeni množstvím sněhu. -------------------------------------------
Kožené boty jsou vždy dražší.-----------------------------------------
Pravidelně sledujeme školní přenosy.---------------------------
Kanoisté z Rakouska na olympiádu nepojedou. ------------------------------------------------------------
Obrazy Muchovy jsme si prohlédli v Brně. ----------------------------------------
Změň na Pk opačný:
 
----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 
Další nová práce: 
Mluvnice:1. Zopakuj Pk volný a těsný ( není nová látka, loňský sešit nebo internet)
                2. uč.str. 82,tabulku s jedním příkladem opiš do sešitu. 
                3. Procvič 83/1 - do dom.sešitu z článku vypiš jen věty s Pk volným.
 
Literatura: uč.str.89 - P.Bezruč 1. přečti  Maryčku a Ostravu
 2. Zapiš do lit.sešitu něco o autorovi a jeho dílu( wikipedie ) 
3. Poslechni nebo přečti si  jinou báseň ze sbírky a zapiš do lit.sešitu její děj.
Mějte se fajn, nikde se necourejte, seďte doma, s kamarády si jen volejte, ale nesetkávejte, ať neohrozíte nemocí své blízké.
Na procházky sami nebo členy rodiny. Zdraví 
                                                                 M.Borková
PS: Chcete-li něco , pište na : milenaborkova@seznam.cz
 
celý text je v odkazu

 

16.3.2020.

Učivo z českého jazyka na období 16.3. - 20.3.
Literatura: K. H. Borovský , uč.str.84 - 87 a) přečíst  b)zápis do sešitu -modrá tabulka str. 87, na wikipedii najdi pojem 
epigram a zapiš si do lit. sešitu. Odpověz na otázky čítanky na str. 87 , (možnost práce s informacemi na internetu),odpovědi si napiš do lit.sešitu
Mluvnice: Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - jde o látku probranou v 6. a 7.ročníku, najdi si loňský sešit
(pozn. neměli jste vyhazovat  a tam si látku zopakuj, v případě, že sešit nemáš hledej na internetu )
1. do školního sešitu : nadpis str.84 a zpracuj tabuku , stačí uvést pouze jeden z příkladů
2. vypiš do domácího sešitu tyto přívlastky z cvičení 84 /1 D'U č.6
3.Otevři  si DUMY.cz , procvičování : Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející , otestuj se, jak jsi látku zvládl
( řešení na poslední stránce prezentace), jestli špatně, najdi si již sám další cvičení k procvičování.
Přeji všem při práci úspěch, plňte svědomitě, přeji zdraví Vám dětem i rodině a na brzkou shledanou. Další pokyny v pondělí 23.3.                   
                        M.Borková      

 

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-16.3-19.3.odt

Stejné, ale ve formátu .doc

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cj_8a-16_19_3.doc