7.A

Přírodopis

30.3.2020

Dobrý den.
Doufám, že jste si vyzvedli pracovní listy. Pokud ne, tak jsou k
dispozici před školou v krabici.
Minulý týden jste si přečetli kapitolu o stonku a teď s textem budeme
pracovat.

První pracovní list: Opakování - kořen, stonek, list
- vypracujte otázky 1 - 6 (něco je opakování, ale
něco už je nová látka!), použijte k tomu učebnici.

 

25.3.2020

Materiály k výuce přírodopisu budou připraveny ( v popsaných krabicích) k vyzvednutí ve škole u hlavního vchodu v pátek od 7.00 do 15.00. Materiály budou podepsány jménem žáka.

23.3.2020
Přečtěte si kapitolu STONEK v učebnici str. 74-76. V pátek, až půjdete
odevzdat pracovní listy ze zeměpisu, tak v jedné krabici budou
připravené pracovní listy z přírodopisu(listy budou podepsané, tak si
každý vezměte ty svoje)

17.3.2020

Přírodopis- nakresli a popiš: str. 72/ obr. klíčení jednoděložných
rostlin, str.72 / obr. klíčení dvouděložných rostlin, opakování: str.
143/otázka č. 15,17,18

 

12.3.2020

Výpisky str. 72-73 KOŘEN
Nakreslit obrázek: Vedení živin kořenem