7.A

Anglický jazyk

3.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/aj_7a_1_4.odt

1.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/aj_7a_31_3.odt

26.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/aj_7a_26_3.docx

 

24.3.2020

Máte už přečtený článek o Austrálii PB str. 42 cv.1 z minulého týdne?Doplńte si ořezanou tužkou prac. sešit str.42.cv.1
Dále zkuste utvořit otázky k odpovědím W str.42 cv.2. ( např. Which is the most popular sport in Australia?  What is Sydney famous for ?When do the Australians celebrate Christmas?  atd. )
W str.42 cv.3 ( doplń 3. stupeń příd. jmen nebo příslovcí,  the poorest, the most popular...)

 

19.3.2020
Napiš si slovíčka lekce 20 do slovníčku, přidej 3 slovesa W str.77 (házet throw,threw, thrown /  rozumět understand, understood, understood /  nosit wear wore worn ). Nauč se je.
Přečti si o Austrálii PB str. 42 cv.1
W str.43 cv.6 Napiš o vlajce a vybarvi ji. (podle článku).

 

18.3.2020
W (prac. sešit) str.41cv.5  části New York City (5th Avenue, Central
Park...)
W str.41 cv.6 všude užiješ výraz neither/nor  =  ani/ani a slova
protikladná    First=první x last= poslední    Tom nebyl ani první ani
poslední. Pokud neumíš protikladné slovo, najdi si ho ve slovníku.
W str.41 cv.7 odpovědi většinou najdeš v článku, piš ořezanou tužkou.
 
Cílem této lekce je, abys znal části NYC a původ jeho obyvatel.
Opakovaly se tu národnosti, jazyky a spojky neither-nor.
 

Pro zájemce odkaz na učebnice Project

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

16.3.2020

PB str.41 cv. 6 přečíst článek a přeložit do čj

na papír si napsat: PEOPLE IN NYC (NEW YORK CITY).

1) immigrants

2)Chinatown- Chinese

3)Little Italy-Italians

4)Lower East Side- theJewish

5)The Latin Quarter- the French

6)Harlem- Afro-Americans

7)The Bronx- Hispanics

PB str. 41 cv.7 odpovědět na dané otázky podle článků.

W str.40 cv.1,2,3 (země a národnosti najdeš v každém slovníku).

Do prac. sešitu piš ořezanou tužkou nebo perem, které jde vymazat.
Budeme opravovat a kontrolovat.

Pro zájemce odkaz na učebnice Project

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

 

Zadání úkolů bylo provedeno ústně 10.3. 2020.

Unit 19 slovíčka zopakovat. Učebnice str. 40. cv1 a 4 číst.

Rozhovor str.41 cv.5. NA PAPÍR přeložit do čes jaz.str. 40 cv.4