6.B

Anglický jazyk

1.4.2020

slovíčka z lekce 21 do slovníčku, učebnice str.44 přeložit si text a odpovědět na otázky ve cv. 2 /pod textem/ do sešitu nebo na volný list./využití výrazu "going to "probraného dříve a př. času průběhového /-ing form/ pro děj, který právě probíhá. DŮLEŽITÉ ! učebnice cv. 3 /žluté/ shrnutí předložek pojících se se slovesem "look" - naučit zpaměti.To procvičte v PS str. 44 cv. 2.

25.3.2020

Přečíst a přeložit si text v učebnici na str.42 a 43, vypracovat cv. 3,5,7 v pracovním sešitě , opravit věty v učebnici str.43 cv. 8 - ty napsat do sešitu nebo na volný list

zkuste procvičovat slovíčka i zde   www.jazyky-online.info

Nejsledovanější stránky žáky jsou :

 Anglický jazyk       https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky   https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :   https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček  https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

16.3.2020

učivo pro 6.A a 6.B. : str. 40 a 41 přečíst a přeložit si text, doplnit věty pod textem na str. 41 do sešitu nebo na volný list. Přidat slovíčka lekce 20 do slovníčku, vypracovat  cv. 1,2,4, v prac. sešitě str.42,43. Opakovat starou slovní zásobu - budovy ve městě.

Další aktualizace - úterý 24.3.

Pro zájemce odkaz na učebnice Project

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/