5.A

Výukové portály

Didakta - návod na použití DIDAKTA.CZ
A další podklady pro přípravu doma

9.4.2020 Podpora jazykové výuky on-line

Na volně přístupné stránce vyuka.lingea.cz naleznete 4 světové jazyky:

angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu

DIDAKTA CZ

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login:
crna409@didakta.cz
Heslo: THK6

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

 

Další výukové zdroje: https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/vyukove_portaly.docx

 


Český jazyk

1.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/5.a-cesky-jazyk-1.6.2020.docx

18.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-cetba-18.5..jpg

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-18.5.docx

11.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-5.a-11.5.-docx.docx

4.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-cesky-jazyk-4.5.-2020.docx

27.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-27.4.docx

20.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-20.4.2020-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/text-cetba-cj-20.4.2020.jpg

14.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-14.4.2020-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-5.a-14.4.-2020.docx

2.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cesky-jazyk-5.a-2.4.2020.docx


Matematika

1.6.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-31.5.2020.docx

18.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-18.5.-2020-.docx

11.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-11.5.-2020-.docx

4.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukola-5.a-04.05.2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/krychle-.png

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ctverec-opakovani.png

27.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-27.4.2020.docx

20.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-20.4.2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/deleni-5.a-20.4.2020.png

https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs

https://www.youtube.com/watch?v=L4ZGVm-_Lek

 

14.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-14.4.2020-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/deleni-1.png

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/deleni-3.png

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/financni-gramotnost-str.44.png

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/screenshot-3-.png

2.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ps-ma-5.a-1.4.2020.docx


Výukové portály

Didakta - návod na použití DIDAKTA.CZ
A další podklady pro přípravu doma

DIDAKTA CZ

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login:
crna409@didakta.cz
Heslo: THK6

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

 

Další výukové zdroje: https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/vyukove_portaly.docx

 


Anglický jazyk

3.6.2020

Lekce 25 : -tvoření minulého času pravidelných sloves pomocí koncovky -ed. /učebnice str.52-žlutá část/ Procvičit to ve cv. 3- tvořit věty. Na str.53- žlutá část- projít rozdíl v koncovce přítomného a minulého času. Cv.5 str 53 -procvičit krátkou odpověď. Pracovní sešit str. 52,53 -celé.

14.5.2020

Opakovat slovní zásobu na téma jídlo, napsat slovíčka ze str.50,51.Učebnice str. 51- žlutá část-projít minulý čas slovesa "have" kladný i záporný. V učebnici str. 50 cv.2 -tabulka- říkat věty podle vzoru pod tabulkou. Do sešitu napsat alespoň 3 kladné a 3 záporné věty.Pracovní sešit str. 50, cv. 1,2, str. 51 cv. 5.

7.5.2020

Procvičovat min.čas "was," "were",přečíst rozhovor v učebnici str.49,cv.6. Ve cv. 7 zkusit otázky a krátkou odpověď podle vzoru a napsat do sešitu. V pracovním sešitě str.48 cv. 3 a str. 49 cv. 6,7.

29.4.2020

Učebnice str. 48,49 - slovíčka. Podívat se na str. 48 v učebnici na minulý čas slovesa "být",/žlutá část/ přečíst a přeložit si texty str. 48. V pracovním sešitě str. 48 cv.1,2 a str. 49 cv.4.

22.4.2020

Učebnice str. 46,47,-Revision.-  Přečíst a přeložit si otázky a zkusit si odpovědět. /pozor na "krátkou  odpověď "/.Napsat 5 otázek a odpovědí do sešitu nebo na volný list  podle vlastního výběru. Pracovní sešit str.46,47,-celé /opakování/

16.4.2020

Pracovní sešit str. 43, cv. 5,6, napsat slovíčka z lekce 21 a vypsat z učebnice str. 44 názvy školních předmětů /z uvedeného rozvrhu hodin/. Vzadu v učebnici, kde je slovník, najdete český význam a výslovnost. Tvoření budoucího času pomocí "will" je vysvětleno v učebnici na str.45- žlutá část. To procvičte v pracovním sešitě str.44 cv.1,3, str. 45 cv. 4.

1.4.2020

pokračovat v pracovním sešitě str. 42, cv.3,4,8.Opakovat stupňování příd.jmen a slovní zásoby.

27.3.2020

zkuste procvičovat slovíčka i zde   www.jazyky-online.info

Nejsledovanější stránky žáky jsou :

 Anglický jazyk       https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky   https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :   https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček  https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

25.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/list-aj-25.3.2020.pdf

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ps-stupnoani-sloves-aj.pdf

16.3.2020

učivo pro 5.A.: slovní zásoba až po lekci 20 včetně, napsat do slovníčku a vypracovat cvičení 1,2,5,6,v pracovním sešitě str.42, 43.

Další aktualizace - úterý 24.3.


Učivo

Podklady pro práci doma
od 11.3.do 1.4.2020 včetně

30.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-30.3.2020-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/pl-shoda-30-3-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720033008540.pdf

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720033008530.pdf

25.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-25.3.2020-.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/matematika-25.3.2020.pdf

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/rozkazovaci-zpusob-cj-25.3.2020.doc

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/financni-gramotnost.pdf

 

23.3.2020

Posílám další práci do středy 25.3.2020. Přírodověda  - mohou sledovat Byl jednou jeden život.

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-23.3.2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720031912290.pdf

 

19.3.2020

Posílám  tentokrát pracovní list k vypracování a zpětné kontrole.  Pokud nemáte možnost tisku a následného scanu,  nabízím možnost tisku ve škole a odevzdání do poštovné schránky u vchodu do školy ( k vyzvednutí dnes do 12:30, zítra od 8 – 10h. Odeslat nebo hodit do školní schránky 23.3. 2020 do 12h.

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-matematika-19.3.2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/cislovky-19.3.2020.doc

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/priloha-bez-nazvu_-00023.docx

čítanka

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720031917210.pdf

 

16.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ukoly-5.a-16.3.2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720031610340.pdf

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720031610350.pdf

 

Z matematiky jsem stihla zadat práci pro upřesnění.

Učebnice str. 41 cv. 14 celé na dělení do školního sešitu, str. 42 porovnávání cv 3 ,4,5 do školního sešitu

Na www. Matyskova-matematika/5-rocnik-1-dil/str.53   - výuková videa cv. 1 – 4 .  cvičení jsou s řešením, proto apeluji na pozastavení videa v počátku, vypracování do domácího sešitu a teprve pak provést kontrolu.

Práce do 13.3.2020

 

Český jazyk učebnice str 147 – 148 /cv.4 , cv.3/149 a cv.4/150 do cvičného sešitu

Kolega Oplatek apeluje na žáky, aby využili čas a četli nějakou knihu.

Práce do 17.3.2020

 

Anglický jazyk  - opakovat slovní zásobu lekcí 17,18 . Zaměřit se na tvary zájmen ( strana 39 – učebnice) , vypracovat pracovní listy ( viz příloha) – opakování ( pokud nemáte tiskárnu musí ho přepsat do sešitu)

Někteří opakovat i měsíce, doplnit si slovíčka do slovníčku a udělat resty.  

Práce zadaná z AJ do úterý 17.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/skm_c22720031111320.pdf