Školní rok 2021-2022

Sportování na novém hřišti

Od úterý 7. 9. 2021 si žáci školy i školní družiny užívají nového sportovního zázemí naší školy. Hodiny tělesné výchovy probíhají na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem, které je doplněno 60 m dráhou i doskočištěm pro skok daleký. Svůj sektor má i vrh koulí a hod kriketovým míčkem pro nejmladší sportovce.

Na fotografii vidíte letecký pohled na nové sportoviště.

Nové hřiště v areálu školy

Letecký pohled z dronu na školu a nové hřiště vidíte na videu níže:

/www/zsbechyne/fs/skola.mp4

 

Mg. Milan Petr, ředitel školy


Děti do bruslí 2021/2022

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce se žáci první a druhé třídy mohou účastnit projektu „Děti do bruslí“.

Místo konání je zimní stadion v Soběslavi. Zahájení kurzu je v úterý 5. října. Poslední lekce a slavnostní zakončení se uskuteční v úterý 7. prosince (10 lekcí).

 DDB zajišťují profesionální certifikované broušení bruslí pro MŠ a ZŠ: pro všechny děti v rámci smlouvy s MŠ a ZŠ. Svoz bruslí je v pátek 1. 10. 2021. V dopoledních hodinách brusle vyzvednou ve škole, na první hodině kurzu bruslení budou brusle předány zpět dětem. Brusle budou označeny formou lístečku se jménem dítěte, názvem školy a kontaktem na rodiče, který bude vložen do bruslí. Brusle mohou žáci nosit do školy od středy 29. září do pátku 1. října do 8:00.

Finanční částku 750 Kč (kurz) + 100 Kč (broušení bruslí) vybírají třídní učitelé dané třídy.

Pro přihlášené žáky bude zajištěna autobusová doprava.

Úrazové pojištění dětí zajišťuje Pojišťovna VZP a. s. jako generální partner projektu Děti do bruslí.

VZP ČR přispívá svým pojištěncům na kurz bruslení částkou do výše 800 Kč.

Úrazové pojištění dětí zajišťuje Pojišťovna VZP, a.s.  – vyplněným a podepsaným dokument GDPR rodiče potvrzují řádnou registraci k úrazovému pojištění do kurzu bruslení DDB, kterou před zahájením kurzu provedou na našich webových stránkách www.detidobrusli.cz

Rodiče registrují děti k úrazovému pojištění na webových stránkách od 6. 9. do 30. 9. 2021

Ani v letošním školním roce 2021/2022 nebude prozatím umožněn vstup rodičům na zimní stadiony v době výuky bruslení v souvislosti se situací kolem COVID-19. V případě příznivé situace může být vstup rodičům umožněn pouze na základě souhlasu školy.

Povinná výbava dětí:

  • lední brusle (tkaničkové, tzv. "kanady")
  • helma (doporučujeme víceúčelovou helmu DDB s ochrannou obličeje, případně helma hokejová, lyžařská, cyklistická)
  • vhodné sportovní oblečení (lehké, funkční, nepromokavé rukavice)
  • dostatek tekutin (doporučujeme termolahev)

Další informace DDB

Další informace + souhlas GDPR naleznete v přílohách.

V Bechyni 31. 8. 2021                                                                             Mgr. Milan Petr, ředitel školy

 

LETÁK

Pokyny ke kurzům bruslení

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

 


Vstup z Písecké ulice

Vstup do školy z Písecké ulice je umožněn od 1. 9. 2021

vedení školy


Zahájení školního roku 2021-2022 - Informace pro rodiče

Vážení rodiče

Žáci budoucí 1. třídy zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod  ve své kmenové třídě. Ve venkovních prostorech před školou budeme dodržovat všechny hygienické nařízení a žádné krytí úst a nosu tedy nebude potřeba u prvňáčků ani u rodičů. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvňáčci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne ve čtvrtek 2. 9. 2021. Informace k samotnému testování viz níže.

Žáci 2. – 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod ve svých kmenových třídách. Na úvod musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. – 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6:00 do 16:30 hod. Povinné antigenní testování bude probíhat až ve třídě, dle nařízení MŠMT není nutné, aby byli žáci testováni už ve školní družině. Ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1. 9. (2. - 9. ročník)/čtvrtek 2. 9. (1. ročník),  pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testování se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2. očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID – 19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

 

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní testování.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1. 9. 2021 pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování, musí nosit ochranné krytí úst a nosu (informace viz výše) po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní jídelny. Nemůže cvičit ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Vše dle NAŘÍZENÍ MŠMT.

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky rád zodpovím na tel. 381 212 329 nebo mail: petr.milan@zsbechyne.cz

MŠMT: Manuál k provozu škol a testovaní

/www/zsbechyne/fs/msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdý na naše žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. DĚKUJI.

 

Mgr. Milan Petr, ředitel školy