Školní rok 2020-2021

Třídní schůzky 24. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID 19 na táborském okrese, proběhnou úvodní třídní schůzky dne 24. 9. online. Schůzky jsou zaměřeny zejména na přechod školy k elektronickým žákovským knížkám a s nimi spojenými dotazy. Na dotazy, připomínky či nejasnosti k tomuto tématu či učivu v jednotlivých předmětech, se Vám pokusí odpovědět pedagogičtí pracovníci školy ze svých pracovních e-mailových adres v době od 16. 00 hodin do 18. 00. hodin (všechny kontakty se nachází na webových stránkách školy). I nadále platí možnost konzultace s vyučujícím po předchozí vzájemné domluvě.

Děkuji za pochopení a věřím, že se na příštích třídních schůzkách setkáme osobně ve škole.

Kritéria hodnocení a hodnoty známek v e - žákovské knížce

V systému Dm software se známkám přiřazuje procentuální hodnota (25%, 50%, 75%, 100%) a vytváří se průměr známek. O hodnotě známky rozhoduje výhradně vyučující dle svého individuálního klíče pro hodnocení. Informace k hodnocení poskytuje vyučující daného předmětu. Každá nová věc trochu bolí. Přesto jsem přesvědčen, že žáci, rodiče i vyučující si na nový systém zvyknou a společnými silami vše zvládneme.

 

                                                                                                                    Mgr. Milan Petr

                                                                                                                       ředitel školy