Školní rok 2020-2021

Rozvrh online distanční výuky

Základní škola Bechyně, Školní 293

Rozvrh online distanční výuky

Distanční výuka bude mít dvě části – a) samostatná práce žáků a b) online výuka s učiteli (aplikace Teams na počítačích, tabletech, chytrých telefonech,….).

a) Samostatná práce žáků bude probíhat podle úkolů a materiálů zadaných vyučujícími. Zadávání úkolů ve všech předmětech (s výjimkou TV) bude probíhat dle následujících pravidel:

-  v předmětech s dotací 1 – 2 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály jednou týdně (výchovné předměty 1x za 14 dní – Pč, Vv, Vo,…)

-  v předmětech s dotací 3 - 4 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály dvakrát týdně (např. ČJL, AJ, NJ, M,,...)

b) Online výuka se bude řídit upraveným rozvrhem

Žáci mají povinnost se online výuky účastnit (připojit se) dle následujícího klíče:

-  v předmětech s dotací 1 - 2 hodiny týdně vždy jednou za týden

-  v předmětech s dotací 4 hodiny týdně vždy 2x za týden

- možnost dělení tříd ( předmětů ) na skupiny

- asistenti pedagoga:

spojí se s rodiči na podpoře ve vzdělávání (třídní učitel). Zjistí, jak dětem pomohou a v jakých předmětech. Online komunikace nejméně 2 - 3x v týdnu.

Distanční výuka je pro žáky povinná, tzn. musí odevzdávat vypracované zadané úkoly a také se povinně účastnit online výuky dle výše uvedených pravidel. Případná absence na výuce musí být řádně omluvena. Omluvení absence je v kompetenci třídních učitelů.

Mgr. Milan Petr