Školní rok 2020-2021

Registrace žáků prvního a druhého ročníku do projektu „Děti do bruslí"

Připomínáme zákonným zástupcům žáků prvního a druhého ročníku, že je nutné své děti do projektu zaregistrovat na www.detidobrusli.cz

nejpozději do 20. 9. 2020. Zaregistrováním je dítě současně úrazově pojištěné.

 

Dále připomínáme možnost nabroušení bruslí - cena za nabroušení je 70,- Kč. Brusle do školy dodejte nejpozději do pátku 18. 9. 2020 (nejlépe v tašce a řádně podepsané). Brusle budou vyzvednuty ve škole, nabroušeny a dítě je bude mít připravené na zimním stadionu na 1. lekci.