Školní rok 2020-2021

Organizace výuky od 15.2.2021

Organizace výuky 15. 2. 2021

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

1. A – prezenční výuka ve škole

2. A – prezenční výuka ve škole

3. až 9. ročník – distanční výuka (online hodiny v platformě Teams, úkoly k vypracování – dm  

                              Software)

Aktualizované rozvrhy online hodin na týden od 15. 2. do 19. 2. budou zaslány žákům

a vystaveny na webových stránkách školy.