Školní rok 2020-2021

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

středa 2.9.2020 vyučování - třídnické hodiny ( bezpečnost, školní řád)konec vyučování  1. st  11:40, 2. st 12:35

čtvrtek 3.9.2020  třídnické hodiny ( kontrola případných změn v údajích, práce s kolektivem )

konec vyučování 1.st - 11:40 , 2.st - 12:35

pátek 4.9.2020 vyučování podle rozvrhu bez stěhování

7.AB - 3h učebna fyziky, 6.A - 3h Matematika učebna Čj  

pondělí 7.9.2020 vyučování dle rozvrhu bez stěhování dle doporučení MŠMT ( jen Tv, Pč )  

lichý týden a odpolední vyučování