Školní rok 2020-2021

Omezení provozu škol a školských zařízení

Základní škola Bechyně, Školní 293

Omezení provozu škol a školských zařízení:

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd.  Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
  •  

Týden od 12. 10. – 16. 10. prezenční výuka ve škole: 6. A, 7. B, 8. A

                                           distanční vzdělávání doma: 7. A, 9. A

 

Týden od 19. 10. – 23. 10. prezenční výuka ve škole: 7. A, 9. A

                                           distanční vzdělávání doma: 6. A, 7. B, 8. A

 

Distanční vzdělávání: výukové materiály budou předávány v aplikaci Škola online, sekce domácí úkoly. I nadále platí možnost zadávání a odevzdávání prací v papírové podobě do krabic před vchodem do prvního pavilonu (stoly na stolní tenis). Veškerá další komunikace probíhá mezi žákem a vyučujícím daného předmětu.

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožnuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Proto, si tito žáci oběd pouze odeberou do jídlonosičů vždy v čase od 13. 00. do 13. 30.

Žáci, kteří se nebudou v době distančního vzdělávání stravovat ve škole, musí si oběd sami odhlásit.

-  provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a provoz škol a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

 

Děti do bruslí pokračují dle harmonogramu, bruslení je součástí povinného školního vzdělávání (tělesné výchovy) na 1. stupni základní školy. (vyjádření MŠMT)

Poskytování zájmových služeb 

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

 

Prodloužené podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo  opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání (prodloužené podzimní prázdniny).

 

Tělocvična školy - uzavřena

Provoz a používání sportovišť 

Krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

V Bechyni, 9. 10. 2020                                                                                                                       

Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Text i ZDE.