Školní rok 2020-2021

Informace pro rodiče - opatření od 10.9.2020

Povinné nošení roušek ve škole

Informace pro rodiče - opatření od 10. 9. 2020

Povinné nošení roušek ve škole

 

Vážení rodiče,

     vzhledem k dodržování zvýšených hygienických požadavků v rámci ochrany zdraví žáků, jejich rodin a zaměstnanců zavádí škola od 10. 9. tato opatření:

- všichni žáci, zaměstnanci školy a všechny cizí osoby, včetně zákonných zástupců, musí mít při pohybu v budově školy nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest

- vstup do školy je umožněn zákonným zástupcům a všem osobám  jen v neodkladných záležitostech (při vyzvedávání dětí v ŠD, při vyzvedávání dětí k lékaři, při vyzvedávání domácích úkolů, při domluvené schůzce s učitelem, při vyřizování záležitostí v kanceláři či jídelně)

- při ranním doprovodu žáka vstupujte do budovy školy jen ve zcela mimořádných situacích.

- při vyzvedávání žáků po obědě čeká rodič u vchodu do budovy

- při vyzvedávání žáků ze školní družiny si zákonný zástupce vyzvedne své dítě v ŠD  (jeden doprovod na žáka)

                                                Děkujeme za spolupráci