Školní rok 2020-2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - slavnostní přivítání 1. třída

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

slavnostní přivítání  1. třída

 

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů se bude konat ve  venkovním prostoru mezi pavilony dne 1.září 2020
 • příchod do školy branou mezi kuchyní a budovou školy  vlevo od hlavního vchodu od 7:50
 • 8:00 - 8:10 návštěva starosty města pana Ing. Pavla Houdka, přivítání ředitelem školy panem Mgr. Milan Petrem
 • 8:15 přesun žáků 1. třídy bez rodičů do třídy I.A ( prohlídka třídy, předání dárků a kufříků)
 • 8:30 ukončení prvního dne převedení zpět mezi pavilony
 • rodiče po odchodu dětí  vyčkají v prostoru mezi pavilony
 • od 2. září přichází prvňáci hlavním vchodem nebo vchodem z Písecké ulice.
 • Dle doporučení o provozu škol z MŠMT by měl být omezen pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Doprovod rodičů od 2.9 - 4. 9 bude možný ke třídě

 od 7.9. - 18.9. jen k šatně. Dále bez doprovodu do budovy školy.

 • Vyučování v 1. třídě v prvním týdnu

         2. září  2 hodiny dle rozvrhu 9:40, předání do ŠD, oběd

         3. září   3 hodiny dle rozvrhu 10:45, předání do ŠD, oběd

         4. září 4 hodiny  dle rozvrhu 11:40, předání do ŠD, oběd

 • provoz ranní družiny od 6:00 vstupem u jídelny,  otvírání dveří dětským čipem
 • Po ukončení vyučování žádáme rodiče, aby čekali před hlavním vchodem. Při vyzvedávání z ŠD používají rodiče vchod do ŠD. Vstup otvírá  rodičovský čip od 12:00 - 16:30 ( k dispozici v kanceláři školy, záloha 115, -Kč )

 

                                                                                                vedení školy