Školní rok 2020-2021

Informace k novým omezením v oblasti školství

Informace k novým omezením v oblasti školství

od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

 

Vláda uzavírá od 14. 10. do 23. 10. 2020

  • oba stupně základních škol
  • školní družiny

V době od 14. 10. do 23. 10. 2020

 Třídy se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

 

Distanční vzdělávání: výukové materiály budou předávány v aplikaci Škola online, sekce domácí úkoly. Výuka bude probíhat asynchronně (žáci pracují v jimi zvoleném čase a svým pracovním tempem na daném úkolu), částečně synchronně (videokonference). I nadále platí možnost zadávání a odevzdávání prací v papírové podobě do krabic u hlavního vchodu do školy. Veškerá komunikace probíhá mezi žákem (zák. zástupcem) a vyučujícím předmětu    (e-mail, Škola online).

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožnuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Proto si tito žáci odeberou oběd pouze do jídlonosičů, vždy v čase od 11. 45 do 13. 15 h.

Žáci, kteří se nebudou v době distančního vzdělávání stravovat ve škole, musí si oběd sami odhlásit.

Děti do bruslí: pozastaveno

Plavání v Srní: termín nástupu zatím odložen na 9. 11. 2020 / bližší informace po 2. 11. /

Prodloužené podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání /neprobíhá distanční vzdělávání/.

Podzimní prázdniny budou tedy pro žáky školy trvat od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

 

V Bechyni 13. 10. 2020                                                                       Mgr. Milan Petr

                                                                                                                 ředitel školy