Školní rok 2020-2021

Informace k návratu žáků do školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

částečný návrat dětí do škol je podmíněn mnoha epidemiologickými opatřeními, včetně antigenního testování. Přesto věřím, že dodržování těchto opatření pomohou k úplnému návratu dětí do škol. Všichni učitelé i zaměstnanci školy se těší na návrat žáků. Doufám, že i žáci se těší na své kamarády, kamarádky a učitele.

Informace k návratu žáků do školy od 12. 4. 2021

 

1. stupeň se vzdělává prezenčně rotačním způsobem. Rotace bude probíhat takto:

Od pondělí 12. 4. prezenčně ve škole: 1. A, 3. A, 5. A

                                distančně (doma):    2. A, 4. A, 5. B

Od pondělí 19. 4. prezenčně ve škole: 2. A, 4. A, 5. B

                                  distančně (doma):    1. A, 3. A, 5. A

 

Výuka se bude pravidelně po těchto týdnech střídat.

 

Příchody do školy ve dnech testování (Po, Čt): 1. A, 2. A – 7:40

                                                                                     3. A, 4. A – 7:50

                                                                                     5. A, 5. B – 8:00

Ostatní dny (Út, St, Pá) příchod do školy od 7:40 do 7:55.

 

Vstup do školy: vzhledem k rekonstrukci asfaltové cesty z Písecké ulice, bude od 12. 4. Uzavřen zadní vchod ke vstupu do školy.

 

Pro žáky je povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (alespoň chirurgická rouška).

Povinné neinvazivní testování žáků - antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

 

Při plánování rotace bylo bráno v potaz rozmístění dětí a tříd po budově školy, vstup do školy, zajištění provozu školní družiny v homogenních skupinách.

Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni ihned po vstupu do školy a již se nezúčastní společného testování třídy. Pokud to bude jen trochu ve vašich silách, žádáme vás, abyste ranní družinu využívali co nejméně. Organizačně bude jednodušší, když se žáci budou společně testovat jako třída.

Vzhledem k těmto okolnostem dojde k drobným úpravám rozvrhu. Bude pouze dopolední vyučování, bez hudební výchovy a tělocviku.

 

Děti tepleji oblečte, ve třídách se bude častěji větrat.

 

2. stupeň se nadále vzdělává distančně. Je však možné žákům poskytovat  individuální konzultace nebo skupinové konzultace pro  maximálně 6 žáků se znevýhodněním nebo u 9. ročníku konzultace k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ za dodržení režimových opatření – konzultace probíhají bez testování, žáci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor, platí zachování homogenity skupin.

 

Školní jídelna:

všichni žáci 1. stupně využívající školní stravování mají obědy od 12. 4. automaticky přihlášeny. Žáci, kteří se nebudou chtít stravovat v „distančním“ týdnu, si musí obědy odhlásit.

Výdej obědů (jídlonosiče) pro žáky a vyučující na distanční výuce je vždy od 12:40 do 13:15.

 

Testování žáků (pondělí, čtvrtek)

Po příchodu se žáci přezují v šatnách a organizovaně se přesunou (postupně po třídách) do tělocvičny školy, kde proběhne první testování. Pokud by samotestování činilo žákům problém, mohou mu pomoci rodiče. Ty žádáme, aby v budově používali respirátory a před vchodem do tělocvičny použili připravené návleky.

 

Testování se bude provádět 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v tělocvičně školy. Testovat se bude neinvazivními testy LEPU RAPID výtěrem z přední části nosu. Doložení negativního testu je podmínkou účasti žáka v prezenční výuce (viz. více v příloze Testování žáků ve školách – informace pro rodiče a v příloze LEPU RAPID TEST, odkaz na instruktážní video k testování https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc

Doporučujeme vám, abyste společně se svými dětmi video shlédli, aby děti věděly, co je čeká. Po skončení testování bude celý prostor tělocvičny dezinfikován ionizátorem vzduchu.

 

Žáci s negativním výsledkem testu se po testování přesunou do kmenové třídy k prezenční výuce. Pokud se objeví žák s pozitivním výsledkem testu, bude umístěn do izolační místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci, aby si žáka vyzvedli a kontaktovali lékaře. Škola bude vydávat Potvrzení o pozitivním testu. Při pondělním záchytu pozitivního testu by třída do karantény nešla (žák nebyl poslední 2 dny ve styku s ostatními dětmi), při čtvrtečním záchytu pozitivního testu lze předpokládat karanténu celé třídy.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

 

Veškeré podrobnosti najdete v přiložených přílohách. Věnujte jim, prosím, pozornost.

 

Děkuji za spolupráci.

 

V Bechyni 7. 4. 2021                                        

Mgr. Milan Petr

ředitel školy

 

Domumenty MŠMT

1. fáze návratu dětí do škol a režimové opatření

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO - testování diagram

LEPU RAPID TEST

Postup testování žáků pondělí čtvrtek

Testování žáků ve školách - informace pro rodiče

Manuál testování 06_04_2021