Školní rok 2020-2021

Informace a pokyny pro rodiče (zák. zástupce) během distanční výuky

Základní škola Bechyně, Školní 293

Informace a pokyny pro rodiče (zák. zástupce) během distanční výuky

1. Hlavní cíl distanční výuky 

Nepřítomnost žáků ve škole a jejich zapojení do výuky z domova zásadně mění podobu klasického vyučování. Chybí osobní kontakt, jsou výrazně omezeny možnosti vrstevnického a skupinového učení. Žáci i učitelé čelí technickým výzvám. V této společensky složité situaci je proto nutné soustředit se na podstatné prvky vzdělávání. Těmi jsou zajištění sociálního kontaktu se žáky, jejich podpora v náročné situaci a výuka na dálku v takové podobě, která je efektivní a zároveň technicky a didakticky možná. 

2. Priority školy pro dobu distanční výuky 

Škola se v případě přechodu na distanční výuku soustředí na následující aktivity: 
1. Zachování pravidelné komunikace se všemi žáky, 
2. výběr takového učiva z tematických plánů, které je vhodné pro distanční výuku, 
3. zorganizování práce učitelů i žáků (komunikace, zadávání a odevzdání práce, jasný časový rozvrh), 
4. pravidelná komunikace s rodiči. 

3. Technické řešení 
Celá škola používá Školu Online, kde žáci najdou zadané práce v sekci domácí úkoly (žáci 1. – 3. třídy i přes mail třídní učitelky).

4. Zadávání učiva 
1. V případě, že je v karanténě/na distančním vzdělávání pouze část žáků, učitel pracuje se zbytkem třídy v běžném školním režimu, žákům pracujícím z domova dá předem vědět, kdy se mají připojit do hodiny, jaké materiály si mají stáhnout a nastudovat a co je v hodině čeká (přes Škola Online). 
2. V případě, že je vyhlášena karanténa/distanční výuka pro celou třídu či školu, přejdou učitelé na následující systém: Třída pracuje podle upraveného rozvrhu, který vychází z platného rozvrhu na tento školní rok. Učitelé zadávají práci na své předměty prostřednictvím Škola Online včetně témat, pokynů k práci, potřebných materiálů a také informací, zda a kdy bude třída pracovat on-line. 

Není cílem školy přenášet na rodiče vzdělávací povinnosti školy. V případě, že žák nerozumí zadání, učivo je obsahově nezvládnutelné, či se žák potýká s jinými potížemi, měl by žák/rodič kontaktovat učitele a společně nastavit systém tak, aby školní povinnosti nebyly zadáním pro celou rodinu, ale převážně odpovědností žáka. 

Účast na DV je pro žáky povinná, zákonný zástupce odpovídá za účast dítěte a případnou neúčast žáka na DV je povinen omluvit podle pravidel školního řádu. 
Ujistí se, že dítě /zákonný zástupce/ má přístup do Školy Online 
Rodič nechává žáka pracovat samostatně - učitelé zadávají práci tak, aby žáci byli schopni úkol splnit bez pomoci rodičů. Pokud žák neví, sám kontaktuje spolužáky či učitele. 
Rodič nezasahuje do vypracovaného úkolu - není cílem mít vše správně - učitel potřebuje mít objektivní zpětnou vazbu pro další postup ve výuce. 
Práce s chybou probíhá pod vedením učitele - chyba je důležitou součástí procesu učení. 
S učiteli rodič komunikuje přes Škola Online (po dohodě přes e-mail, popř. telefon).
 

Informace ke stažení i v odkazu ZDE