9.A
Otevření školy pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

Otevření školy pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy


Informace k PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Výukové portály

Didakta
matematický portál


Český jazyk
Německý jazyk, zeměpis
Přírodopis, chemie
Anglický jazyk
Dějepis
Fyzika
Matematika

průběžné zadávání podkladů pro práci doma