7.A

Přírodopis

3.6.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-2.6.-2020.docx

25.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-26.5.-2020.docx

18.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-18.5.-2020.docx

12.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-12.5.-2020.docx

5.5.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-5.5.-2020.docx

28.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-28.4.-2020.docx

21.1.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.-a-20.4.-2020.docx

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/reseni-pl1.jpeg

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/reseni-pl2.jpeg

14.4.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/prirodopis-7.a-14.4.-2020.docx

7.4.2020

7.A - přírodopis 6.4. 2020

Přečti si v učebnici kapitolu LIST (str. 77-79) a potom s pomocí
učebnice vypracuj otázky č.7 - 13 na pracovním listu: Opakování - kořen,
stonek, list
Tento pracovní list odevzdej po Velikonocích(14.4.-15.4. od 7 do 15
hod.) ke kontrole do krabice, která bude před hlavním vchodem do školy.

30.3.2020

Dobrý den.
Doufám, že jste si vyzvedli pracovní listy. Pokud ne, tak jsou k
dispozici před školou v krabici.
Minulý týden jste si přečetli kapitolu o stonku a teď s textem budeme
pracovat.

První pracovní list: Opakování - kořen, stonek, list
- vypracujte otázky 1 - 6 (něco je opakování, ale
něco už je nová látka!), použijte k tomu učebnici.

 

25.3.2020

Materiály k výuce přírodopisu budou připraveny ( v popsaných krabicích) k vyzvednutí ve škole u hlavního vchodu v pátek od 7.00 do 15.00. Materiály budou podepsány jménem žáka.

23.3.2020
Přečtěte si kapitolu STONEK v učebnici str. 74-76. V pátek, až půjdete
odevzdat pracovní listy ze zeměpisu, tak v jedné krabici budou
připravené pracovní listy z přírodopisu(listy budou podepsané, tak si
každý vezměte ty svoje)

17.3.2020

Přírodopis- nakresli a popiš: str. 72/ obr. klíčení jednoděložných
rostlin, str.72 / obr. klíčení dvouděložných rostlin, opakování: str.
143/otázka č. 15,17,18

 

12.3.2020

Výpisky str. 72-73 KOŘEN
Nakreslit obrázek: Vedení živin kořenem