6.B

Anglický jazyk

3.6.2020

Lekce 26 - opakování slovní zásoby na téma sport. Učebnice str.54,55- číst a překládat texty. Str. 54,cv.2 - tvořit věty podle vzoru s využitím připravených údajů, o jednom z dětí napsat do sešitu. Pracovní sešit str. 54,55-celé, kromě cv.2.

26.5.2020

Lekce 25- slovní zásoba. Učebnice str.52,53-přečíst texty, odpovědět na otázky ve cv.3-do sešitu nebo na papír. Pracovní sešit str. 52,53-celé.

14.5.2020

Lekce 24-slovní zásoba. Přečíst texty str.50,51 v učebnici-cv.5 str.51-tvořit věty podle vzoru. Pracovní sešit str.50-celá, str.51 cv.7,8,9.

7.5.2020

Text v učebnici str. 49, cv. 3,5, - přečíst, přeložit, projít cv. 4,-nová slovní spojení. Pracovní sešit str.49, cv.4,5. Ve cv. 7 opravit nebo nahradit podtržená slova za správná a cvičení přepsat.

29.4.2020

Slovíčka lekce 23 do slovníčku, + opakovat části těla.Text str. 48 cv.2 a 49 cv.3- přečíst a přeložit. Pracovní sešit str.48 - celá, str. 49 cv. 6.

22.4.2020

Učebnice str.46 /revision/ říci alespoň 3 věty o každém  tématu.Vybrat si 3 témata a napsat do sešitu či na papír /celkem 9 vět  /. V pracovním sešitě vypracovat celé str. 46,47 /opakování/-pozor na  správné slovesné časy ve cv.2.

16.4.2020

Dočíst text v učebnici str. 45, přeložit, vypracovat cv.1 na str. 44 v pracovním sešitě a cv. 5,6,str. 45.

9.4.2020 Podpora jazykové výuky on-line

Na volně přístupné stránce vyuka.lingea.cz naleznete 4 světové jazyky:

angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu

1.4.2020

slovíčka z lekce 21 do slovníčku, učebnice str.44 přeložit si text a odpovědět na otázky ve cv. 2 /pod textem/ do sešitu nebo na volný list./využití výrazu "going to "probraného dříve a př. času průběhového /-ing form/ pro děj, který právě probíhá. DŮLEŽITÉ ! učebnice cv. 3 /žluté/ shrnutí předložek pojících se se slovesem "look" - naučit zpaměti.To procvičte v PS str. 44 cv. 2.

25.3.2020

Přečíst a přeložit si text v učebnici na str.42 a 43, vypracovat cv. 3,5,7 v pracovním sešitě , opravit věty v učebnici str.43 cv. 8 - ty napsat do sešitu nebo na volný list

zkuste procvičovat slovíčka i zde   www.jazyky-online.info

Nejsledovanější stránky žáky jsou :

 Anglický jazyk       https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky   https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :   https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček  https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

16.3.2020

učivo pro 6.A a 6.B. : str. 40 a 41 přečíst a přeložit si text, doplnit věty pod textem na str. 41 do sešitu nebo na volný list. Přidat slovíčka lekce 20 do slovníčku, vypracovat  cv. 1,2,4, v prac. sešitě str.42,43. Opakovat starou slovní zásobu - budovy ve městě.

Další aktualizace - úterý 24.3.

Pro zájemce odkaz na učebnice Project

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/