6.B
Matematika

Práce na doma


Výukové portály

Didakta - návod na použití DIDAKTA.CZ
A další podklady pro přípravu doma


Anglický jazyk
Český jazyk
Přirodopis
Zeměpis
Dějepis

podklady pro práci doma


Fyzika