5.A

Anglický jazyk

3.6.2020

Lekce 25 : -tvoření minulého času pravidelných sloves pomocí koncovky -ed. /učebnice str.52-žlutá část/ Procvičit to ve cv. 3- tvořit věty. Na str.53- žlutá část- projít rozdíl v koncovce přítomného a minulého času. Cv.5 str 53 -procvičit krátkou odpověď. Pracovní sešit str. 52,53 -celé.

14.5.2020

Opakovat slovní zásobu na téma jídlo, napsat slovíčka ze str.50,51.Učebnice str. 51- žlutá část-projít minulý čas slovesa "have" kladný i záporný. V učebnici str. 50 cv.2 -tabulka- říkat věty podle vzoru pod tabulkou. Do sešitu napsat alespoň 3 kladné a 3 záporné věty.Pracovní sešit str. 50, cv. 1,2, str. 51 cv. 5.

7.5.2020

Procvičovat min.čas "was," "were",přečíst rozhovor v učebnici str.49,cv.6. Ve cv. 7 zkusit otázky a krátkou odpověď podle vzoru a napsat do sešitu. V pracovním sešitě str.48 cv. 3 a str. 49 cv. 6,7.

29.4.2020

Učebnice str. 48,49 - slovíčka. Podívat se na str. 48 v učebnici na minulý čas slovesa "být",/žlutá část/ přečíst a přeložit si texty str. 48. V pracovním sešitě str. 48 cv.1,2 a str. 49 cv.4.

22.4.2020

Učebnice str. 46,47,-Revision.-  Přečíst a přeložit si otázky a zkusit si odpovědět. /pozor na "krátkou  odpověď "/.Napsat 5 otázek a odpovědí do sešitu nebo na volný list  podle vlastního výběru. Pracovní sešit str.46,47,-celé /opakování/

16.4.2020

Pracovní sešit str. 43, cv. 5,6, napsat slovíčka z lekce 21 a vypsat z učebnice str. 44 názvy školních předmětů /z uvedeného rozvrhu hodin/. Vzadu v učebnici, kde je slovník, najdete český význam a výslovnost. Tvoření budoucího času pomocí "will" je vysvětleno v učebnici na str.45- žlutá část. To procvičte v pracovním sešitě str.44 cv.1,3, str. 45 cv. 4.

1.4.2020

pokračovat v pracovním sešitě str. 42, cv.3,4,8.Opakovat stupňování příd.jmen a slovní zásoby.

27.3.2020

zkuste procvičovat slovíčka i zde   www.jazyky-online.info

Nejsledovanější stránky žáky jsou :

 Anglický jazyk       https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky   https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :   https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček  https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

25.3.2020

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/list-aj-25.3.2020.pdf

https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/ps-stupnoani-sloves-aj.pdf

16.3.2020

učivo pro 5.A.: slovní zásoba až po lekci 20 včetně, napsat do slovníčku a vypracovat cvičení 1,2,5,6,v pracovním sešitě str.42, 43.

Další aktualizace - úterý 24.3.