5.A
Přírodověda, vlatsivěda
Výukové portály

Didakta - návod na použití DIDAKTA.CZ
A další podklady pro přípravu doma


Český jazyk
Matematika
Výukové portály

Didakta - návod na použití DIDAKTA.CZ
A další podklady pro přípravu doma


Anglický jazyk
Učivo

Podklady pro práci doma
od 11.3.do 1.4.2020 včetně