3.A

Anglický jazyk

3.6.2020

Učebnice str. 54,55- slovíčka. Procvičovat přítomný čas průběhový, říkat věty podle obrázků v učebnici, jaký děj právě probíhá. Pracovní sešit str. 54,55-celé, tam se procvičí rozdíl mezi základním tvarem a -ing tvarem slovesa

14.5.2020

Učebnice str. 53-sloveso "can"- umím a "can´t"- neumím.Cv.4-číst a překládat - ústně. Vyjádření v čem jsem, nebo nejsem dobrý -cv.5- "good at","not good at" číst a překládat - ústně. Pracovní sešit str. 53-celá.

7.5.2020

Učebnice str. 52,53,-napsat slovíčka. Osvojit si rozdíl mezi základním tvarem slovesa použitý pro příkaz, a "-ing form", která je pro děj, jenž právě probíhá. V učebnici číst a překládat cv.2 - obrázky, v pracovním sešitě str. 52 - celá, str.53 cv.4.

29.4.2020

Věty na str. 50,51 přečíst a přeložit, v pracovním sešitě str. 51 cv.6,7.Opakovat slovíčka na hře "bingo" str. 60 a 61.

22.4.2020

Napsat slovíčka z učebnice  str.50,51 do slovníčku. V prac. sešitě napsat cv. 1,2 na str. 50 a cv.  5,6 na str. 51

16.4.2020

Učebnice str. 48 a 49 - slovíčka napsat do slovníčku a naučit. Pracovní sešit str. 48 cv. 1,2,3, str.49 cv.4.

1.4.2020

slovíčka z učebnice str. 47, pracovní sešit str.47 cv. 4,5,6.Opakovat starou slovní zásobu třeba hrou "Bingo",na straně 60 a 61.
 

27.3.2020

zkuste procvičovat slovíčka i zde   www.jazyky-online.info

Nejsledovanější stránky žáky jsou :

 Anglický jazyk       https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky   https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :   https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček  https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

25.3.2020

Učivo: slovíčka lekce 22 do slovníčku, cv.1,2,3 v PS. STR. 46.

16.3.2020

učivo pro 3.A: slovíčka lekce 21 do slovníčku a pracovní sešit str. 44 a 45 cv. 1,2,4,5.

Další aktualizace - úterý 24.3.